🚙 Vi kører i hele landet | 🌱 Ansvarlige produkter | ⭐️ Tilfredshedsgaranti

🚙 Vi kører i hele landet

🌱 Ansvarlige produkter

⭐️ Tilfredshedsgaranti

Ofte stillede spørgsmål

Overblik

Algebehandling

Algebehandling og fliserens er relaterede, men ikke helt identiske processer:

 1. Fokus:
  • Algebehandling: Specifikt rettet mod at fjerne alger fra overflader.
  • Fliserens: En mere omfattende rengøring af fliser, som kan inkludere fjernelse af alger, men også andre former for snavs, pletter og begroninger.
 2. Anvendelsesområde:
  • Algebehandling: Kan bruges på forskellige overflader som tag, facader, træværk og fliser.
  • Fliserens: Primært fokuseret på flisebelagte områder som terrasser, indkørsler og gangstier.
 3. Metode:
  • Algebehandling: Kan involvere brug af specifikke algebekæmpende midler.
  • Fliserens: Bruger ofte en kombination af hedvand, tryk og eventuelt milde rengøringsmidler.
 4. Omfang:
  • Algebehandling: Kan være en del af en fliserens, hvis alger er hovedproblemet.
  • Fliserens: Er en mere omfattende proces, der også kan inkludere imprægnering og fugebehandling.

I mange tilfælde vil en grundig fliserens også fungere som en effektiv Algebehandling for flisebelagte områder.

Ja det kan vi godt. Men generelt anbefales det ikke at udføre algebehandling i regnvejr af flere årsager:

 1. Effektivitet: Regn kan fortynde eller vaske algecider eller rengøringsmidler væk, før de har tid til at virke effektivt.
 2. Sikkerhed: Våde overflader kan være glatte, hvilket øger risikoen for ulykker under arbejdet.
 3. Udvaskning: Der er risiko for, at rengøringsmidler og løsnede alger vaskes ud i miljøet på en ukontrolleret måde.
 4. Tørretid: Efter algebehandling skal overfladen ofte tørre for at opnå det bedste resultat. Regn vil forlænge denne proces.
 5. Elektrisk udstyr: Hvis der bruges elektrisk udstyr til rensningen, kan regnvejr udgøre en sikkerhedsrisiko.

Det er bedst at vente på en tør dag eller i det mindste en periode uden regn for at udføre algebehandling. Dette sikrer både et bedre resultat og en mere sikker og miljøvenlig proces. Hvis vejrudsigten viser flere dages regn, kan det være nødvendigt at planlægge algebehandlingen på et senere tidspunkt.

Algerens

Algerens og fliserens er relaterede, men ikke helt identiske processer:

 1. Fokus:
  • Algerens: Specifikt rettet mod at fjerne alger fra overflader.
  • Fliserens: En mere omfattende rengøring af fliser, som kan inkludere fjernelse af alger, men også andre former for snavs, pletter og begroninger.
 2. Anvendelsesområde:
  • Algerens: Kan bruges på forskellige overflader som tag, facader, træværk og fliser.
  • Fliserens: Primært fokuseret på flisebelagte områder som terrasser, indkørsler og gangstier.
 3. Metode:
  • Algerens: Kan involvere brug af specifikke algebekæmpende midler.
  • Fliserens: Bruger ofte en kombination af hedvand, tryk og eventuelt milde rengøringsmidler.
 4. Omfang:
  • Algerens: Kan være en del af en fliserens, hvis alger er hovedproblemet.
  • Fliserens: Er en mere omfattende proces, der også kan inkludere imprægnering og fugebehandling.

I mange tilfælde vil en grundig fliserens også fungere som en effektiv algerens for flisebelagte områder.

Ja det kan vi godt. Men generelt anbefales det ikke at udføre algerens i regnvejr af flere årsager:

 1. Effektivitet: Regn kan fortynde eller vaske algecider eller rengøringsmidler væk, før de har tid til at virke effektivt.
 2. Sikkerhed: Våde overflader kan være glatte, hvilket øger risikoen for ulykker under arbejdet.
 3. Udvaskning: Der er risiko for, at rengøringsmidler og løsnede alger vaskes ud i miljøet på en ukontrolleret måde.
 4. Tørretid: Efter algerens skal overfladen ofte tørre for at opnå det bedste resultat. Regn vil forlænge denne proces.
 5. Elektrisk udstyr: Hvis der bruges elektrisk udstyr til rensningen, kan regnvejr udgøre en sikkerhedsrisiko.

Det er bedst at vente på en tør dag eller i det mindste en periode uden regn for at udføre algerens. Dette sikrer både et bedre resultat og en mere sikker og miljøvenlig proces. Hvis vejrudsigten viser flere dages regn, kan det være nødvendigt at planlægge algerensen på et senere tidspunkt.

Fliserens

Du bør overveje en fliserens når:

Du bemærker hvide pletter (flisepest eller lav) på dine fliser
Dine fliser har fået et grønt skær fra alger
Fliserne er blevet glatte på grund af algevækst
Du generelt ønsker at opfriske udseendet af dine udendørs flisearealer
Det er længe siden, du sidst har fået renset dine fliser (forebyggende vedligeholdelse)

Det er især relevant at være opmærksom på behovet for fliserens i områder med høj luftfugtighed eller nær vandområder, da disse forhold fremmer væksten af alger og lav.

Ja, fliserens er en effektiv metode til algebehandling. Professionel fliserens, især med hedvandsrensning, er særdeles effektiv til at fjerne alger fra fliser. Processen virker på følgende måde:

Hedvandsrensningen dræber algerne og andre mikroorganismer effektivt.
Den høje temperatur og vandtrykket fjerner algerne fra flisernes overflade.
Efter rensningen kan fliserne imprægneres, hvilket gør dem modstandsdygtige over for fremtidig algevækst.
Regelmæssig vedligeholdelse efter den initiale rensning hjælper med at forebygge nye algeangreb.

Det er vigtigt at bemærke, at mens fliserens effektivt fjerner eksisterende alger, kan regelmæssig vedligeholdelse være nødvendig for at forhindre ny algevækst, især i fugtige miljøer.

Træterrasserens

Frekvensen af terrasserens afhænger af flere faktorer, men generelt anbefales følgende:

 1. Årlig rensning: De fleste træterrasser bør renses grundigt mindst én gang om året, typisk om foråret.
 2. Afhængig af placering: Terrasser i skyggefulde eller fugtige områder kan kræve hyppigere rensning, måske to gange årligt.
 3. Baseret på brug: Terrasser med høj trafik eller som udsættes for meget snavs kan kræve rensning oftere.
 4. Visuel inspektion: Hold øje med tegn på alger, misfarvning eller andre problemer. Hvis disse opstår, kan en ekstra rensning være nødvendig.
 5. Præventiv vedligeholdelse: Regelmæssig fejning og skylning kan reducere behovet for hyppig dyb rensning.
 6. Efter vejrforhold: Efter perioder med meget regn eller fugtigt vejr kan en ekstra rensning være gavnlig for at forhindre alge- og svampevækst.

Husk, at rettidig og regelmæssig rensning kan forlænge terrassens levetid og bevare dens udseende.

Mens både algebehandling og terrasserens har til formål at vedligeholde terrassen, er der nogle væsentlige forskelle:

 1. Fokus:
  • Algebehandling: Specifikt rettet mod at fjerne og forebygge algevækst.
  • Terrasserens: En mere omfattende rengøring, der fjerner forskellige typer snavs, pletter og begroninger, herunder alger.
 2. Metode:
  • Algebehandling: Involverer ofte brug af specifikke algecider eller algebekæmpende midler.
  • Terrasserens: Kan inkludere skrubning, højtryksrensning og brug af milde rengøringsmidler.
 3. Hyppighed:
  • Algebehandling: Kan være nødvendig flere gange årligt, afhængigt af terrassens placering og vejrforhold.
  • Terrasserens: Typisk udført én til to gange årligt som en del af almindelig vedligeholdelse.
 4. Forebyggelse:
  • Algebehandling: Ofte designet til både at fjerne eksisterende alger og forebygge ny vækst.
  • Terrasserens: Primært fokuseret på at fjerne eksisterende snavs og begroninger.
 5. Dybde:
  • Algebehandling: Kan være en overfladisk behandling, der ikke nødvendigvis renser dybt ned i træets porer.
  • Terrasserens: Ofte en mere grundig proces, der renser dybere og kan forberede terrassen til efterfølgende behandlinger som oliering.
 6. Efterbehandling:
  • Algebehandling: Kræver ofte ikke yderligere behandling umiddelbart efter.
  • Terrasserens: Kan efterfølges af imprægnering, oliering eller anden beskyttende behandling.

I praksis kan en grundig terrasserens ofte inkludere algebehandling som en del af processen. For optimal vedligeholdelse af en træterrasse anbefales det at kombinere regelmæssig rensning med målrettet algebekæmpelse efter behov.